De Toekomst van Queries over Linked Data

Ruben Taelman

Kennisdelingssessie LDES, 16 Juni 2021

De Toekomst van Queries over Linked Data

Ghent University – imec – IDLab, Belgium

Linked Data publicatie op the Web
is een veelzijdig verhaal

Veelzijdigheid veroorzaakt moeilijkheden voor client-side app ontwikkelaars

Queries als abstractie laag

SPARQL, GraphQL, ...

Functionaliteit van Comunica

Te gebruiken door iedereen

Demonstratie

http://query.linkeddatafragments.org/

Ontwikkelingsstrategie loopt tegen limieten aan

Doelen van Comunica Association

Financiering van ontwikkeling

https://comunica.dev/association/

Conclusies