Integrale bevraging van kennisgrafen met intelligente clients

Ruben Taelman

Geo-inspiratiedag, 5 Oktober 2021

Integrale bevraging van kennisgrafen met intelligente clients

Ghent University – imec – IDLab, Belgium

  1. Problemen voor ontwikkelaars met kennisgrafen op het Web
  2. Hoe queries en query engines deze problemen kunnen oplossen
  3. Demonstratie van Comunica over geo-data

Publicatie van kennisgrafen op the Web
is een veelzijdig verhaal

Veelzijdigheid veroorzaakt moeilijkheden voor client-side app ontwikkelaars

Queries als abstractie laag

SPARQL, GraphQL, ...

Functionaliteit van Comunica

Te gebruiken door iedereen

Demonstratie over geo-data

https://kadaster.github.io/datascience-comunica-client/